Misterija srpskog jezika o ženskoj ulozi u braku:

GREŠKA NAUKE?Da li se žene omuškarče, omuže ili “predaju udu” kada se muškarci ožene?

650
PODELA
3.6k
PREGLEDA

U gramatičkoj strukturi jezika za koju se zna da je konzervativna, mogu se kriti relikti prevaziđenih društvenih odnosa u vezi s polom. Navešćemo primer gramatike sklapanja braka u kojem je uobičajeno reći da je neki muškarac uzeo nekoga za ženu, dok bi iskaz da je neka žena uzela nekog za muža manje očekivan. Alternativno se može reći da se muškarac nekim oženio, dakle u gramatičkom padežu instrumentala, koji sugeriše da je žena instrument, sredstvo njegovog stupanja u brak, dok se žena za njega udaje, gde predlog i glagol jasno pokazuju da je u fokusu cele operacije opet muškarac. On se može, kako vidimo, oženiti, ali se žena ne može omužiti ili omuškarčiti. Još ponizniji primer ženske udaje je izreka da se žena prilikom stupanja u brak “predaje udu”. U slučaju smrti, žena ostaje njegova udovica, ali ako umre žena, muž ne biva njen udovac. Kako god okrenemo, ispada da žena stupa u brak u korist muškarca, jer je gramatika naprosto ne tretira kao dobrovoljnog i ravnopravnog učesnika u tom činu.